صفحه ها
دسته
توجه
دختر پرستار زیبای مسیحی(5مطلب)
{ یتیم نوازی ممنوع ؟نماز.دعا. آش رشته.غیبت آزاد}
www.qaraati.ir
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 61619
تعداد نوشته ها : 47
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

پارک امامزاده آستانه اراک

راستی ما برای شهیدان چکارکرده ایم !!! بی حجابی

 پارک سرسبز وپر از درختان زیبا وکهنسال کنار امامزاده با طراوات وشادابی خود روح تازه ای به انسان می دمد بخصوص وقتی که بعد از زیارت امامزاده به آن پارک وارد می شوی نگاه طبیعت ومعنویت طبیعت در هم می آمیزد وترا به وادی دیگری می برد پیر مرد با کلاه سبزی که بر سر گذاشته وشلنگ آبی که بدست دارد با نگاههای دوخته شده خود به سبزه ها ودرختان وآب پاشی کردن حتی کنترل نوبت تاب بازی بچه ها را هم در دست دارد وبا صدای بلند خود داد می زند آقا ظرف غذای تو داغ است آنرا روی چمن نگذار اندکی نگاه کردم با جستجو تا فهمیدم در آن دوردست خانواده ای را زیر نظر دارد هنوز در این حال وهوا بودم که نگاهم به تیر چراغ برق سبز رنگ که معلوم بود تازه رنگ شده است افتاد دو برگ کپی شده که بر روی آنها این جملا ت نوشته شده بود راستی ما بعد شهیدان  چکار کرده ایم !!! بی حجابی زن بی غیرتی  مرد است  من برای این جملات تحت تاثیر قرار نگرفتم فقط چیزی که مهم بود یک مرکزی اقدام به نوشتن این مطالب کرده بود که جای تاسف دارد ابتدا عرض کنم که با خط خیلی بد وبا رنگ سیاه کپی شده نوشته شده بود ویک عکس شهیدی هم به پایین صفحه گذاشته بود مظلوم آن شهیدی که تصویرش آنجا بود . آری با خط ونوشته بد در جای بد هم نصب شده بود به تیر برق رنگ شده  وجایی اقدام به کپی کرده بود که ادعای بیت المالی دارد وحساس به آن وباید از حقوق شهید دفاع کند .یک نفر صحبت می کرد که چطور امام خمینی امام شد وهمه اورا دوست داشتند  گفت من به اینخاطر اورا دوست دارم که یک بار از فرد بزرگواری شنیدم که می گفت امام خمینی حتی وقتی به مسجد می رفت مواظب بود تا پایش را روی کفش دیگری نگذارد چه برسد به اینکه بخواهد با کفش روی کفش دیگران راه برود می گفت حق الناس است تو که حتی کفش کهنه خودرا می گذاری وکفش نو از مسجد می بری .می خواستم بگویم مرکز فرهنگی محترم آیا می دانی که تیر برق متعلق به مردم است وحق نداری تو بر روی رنگ آن برگه ای بچسبانی ودرضمن آیا تو شهیدی دیده ای آیا وصیت نامه شهیدی را خوانده ای آیا می دانی که شهیدان باچشم باز وبصیرت به این راه رفتند آیا می دانی که شهیدان می گفتند ما به تکلیف عمل می کنیم وکاری به دیگران نداریم که حتی از سربازی فرار کرده اند آیا می دانی که شهیدان با ایثار خود باعث شدند که در آن بحرانهای سخت سرباز گیری زوری انجام نشود آیا می دانی که شهیدان داوطلب بودند وهیچ جا پیدا نمی کنی که با زور یا تهدید نظامی کسی را به منطقه برده باشند آیا می دانی که شهیدان راضی نیستند که با نام آنها وبه بهانه آنها تیر برق رنگ شده بیت المال را چسب بمالند مطمئن باشید اگر شهیدی می توانست حضور یابد آن برگ ها را بر می داشت وجای آنها را کاملا پاک می کرد .اما در اینکه  با علامت تعجب نوشته بودی که بعد شهیدان چکار کردید باید بگویم شما هنوز شهید را ندیده اید هنوز با شهید انس نگرفته اید هنوز حرف دل آنها را نشنیده اید آنها معمای بزرگ بودند که فقط کسانی می توانند آنها را بشناسد که از خود گذشته باشند وبخدا رسیده باشند آنهم از میان همین مردم شهید آینه آینده بود که همه چیز را می دیدند وباور داشتند اما تو می خواهی شعاری حرکت کنی در حالیکه شهیدان شعوری حرکت کردن فاصله شعار تا شعور به اندازه گذشتن از ثروت ومقام وتحصیلات است وفدا شدن برای اهداف بزرگ راست می گویی بعد شهیدان شما کاری نکرده اید برای اینکه درست در سالی که قطعنامه پانصدو نود هشت پذیرفته شد شما هم نفس راحتی کشیدید  مسابقه شما شروع شد مسابقه ای که در آن یادی از شهید وجایی برای آن وجود نداشت وآن شروع به جبران عقب افتادگی در سالهای جنگ بود با چنگ ودندان وبا هر وسیله ای اقدام به گرفتن مدارک تحصیلی با عناوین مختلف شدید برای گرفتن پست ومقام به هر تزویر وریاکاری دست یازیدی وبرای از میدان بدر کردن آنها که دلسوز بودند به هر طرفندی دست زدید با عناوین مختلف با بهانه نداشتن تحصیلات کلاسیک با عنوان نداشتن تخصص با عنوان خستگی ونداشتن حوصله کاری با عنوان ریزش باید باشد تا رویش انجام گیرد اما رویشی که گرفتن مدارک تحصیلی به هر قیمتی وبا گرفتن تخصص به هر شکلی وبا گماشتن باند وگروه خود وبا بهانه اینکه افراد دلسوز از سطح جامعه ورشد جامعه عقب مانده اند آنها را یک مشت عقب مانده معرفی کردید سپس روزگار را بر آنها سخت گرفتید تا میدان را به نفع شما خالی کنند آنگاه با دواسب چموش خود عقب ماندگی مالی وعقده های وانشده خودرا باز کردید آنگاه انتظار دارید که دیگران راه شهیدی را بروند  راستی شما چکار کرده اید  امروزه اگر فردی بخواهد سخن از بیت المال بگوید یا رعایت حقوقی را کند با سخن تند شما جماعت مواجه خواهد شد وشما فریاد وانفسا سر خواهید داد اما اگر کسی از شما اعاده حق شهیدی کند یا رعایت حال بیت المالی را نماید  خدا می داند با او چه می کنید  هنوز خط قرمز شهیدان را شما نشناخته اید واین را بدانید که در فرهنگ ایرانی خون شهید همیشه ودایم در جوش است ومنحصر به زمان ومکانی نخواهد بود وهر گاه فرصت آن وموقعیتش فراهم شود فوران خواهد کرد وبساط سوء استفاده کنندگان را برهم خواهد پیچید وباید از شهیدان زنده ترسید که خدا نکند خون آنها بجوش در آید که همچون سیل خروشان می شود وبا عناوین مختلف سپاه محمد سپاه مهدی  بحرکت در می آید وبساط بیداد را بر می چیند  ماباید شهید را بشناسیم راهش را بشناسیم هدفش را بشناسیم وکاری که کرده است بشناسیم آنگاه خودمان را نگاه کنیم در کجای داستان شهید قرار گرفته ایم آیا می خواهیم کپی برداری کنیم آیا می خواهیم تقلید راه کنیم آیا برای بدست آوردند چیزی است که باید جان باارزش را فدا نماییم یا اینکه هدف مقدس تری را در نظر داریم ویا اینکه خود شهیدی دیگر می شویم همانطور که هر کدام از شهیدان شخص دیگری بودند هیگاه تو نمی توانی بگویی شهیدی از شهید دیگر بهتر است زیرا هر کدام را بررسی می کنی می دانی زیباست ووصیت نامه هایشان زیباست هر کدام منحصر به فرد است حتی در بین هزاران شهید وهر شهید تفاوت زیادی با اعضای خانواده خود دارد وحتی منحصر بفرد  شهید حتی سفارش می کند که با چشم باز از دین دفاع کنید با بینش وآگاهی با خود گذشتگی وبدون غرور زیرا تو دیگر تعلق بخودت نداری راستی تو بعد از شهیدان چکار کرده ای برای شهیدان چکار کرده ای آیا سخنی گفته ای که خدای شهیدان را خوش آید آیا با عمل درست خود نگاهی را متوجه خود کرده ای شهید کاری به کسی نداشت خود جوش بود با فکر بود تحقیق می کرد فتوی می گرفت آیا تو هم همینطوری یا خودت فتوی می دهی حکم می کنی ومحکوم می کنی  آیا در مسابقه مال وثروت شرکت داری آیا دست یتیمی را می گیری آیا محروم در مانده ای را دستگیری می کنی آیا برق اضافی مسجدی را خاموش می کنی آیا از میکروفون مسجدی از مظلومی دفاع می کنی یا اینکه از ترس آینده خود آنچه دیکته شده است را می گویی عامل کار خیری هستی بیماری را درمان می کنی آیا مسافری راه ماند های یا پیرزن وپیر مرد ناتوانی را تا حالا به مقصد رسانده ای آقای قرائتی چیز جالبی گفت ماشینت را بیمه کن اگر راست می گی حق بیمه اش را سوار کردن پیرزن وپیرمرد باشد اگر راست میگویی روی آن بنویس این ماشین بیمه فلان امام است این نوع مسافر را رایگان می رساند آیا اینکار را می کنی برای بی حجابی بعد می نویسم  که ما بی حجاب نداریم جمله ات را تصحیح کن سوادت را کامل سالهاست که بد حجاب داریم اما بی حجاب نداریم مردان ماغیرتمندند وبه زنانشان تعصب دارند وزنان ما شریف هستند وفهیم وچشم نامحرم را کور می کنند حجاب در چادر نیسست چادر مشگی علامت حاکمان عباسی استحجاب شرایط دارد کمی در بیان خود اندیشه کنید .          نویسنده : شریف**************لطفا نظر دهید که آیا ادامه دهم یا نه  
دسته ها :
يکشنبه دهم 3 1388
X